Gestió Integral de Projectes:


-Gestionem Projectes des de l’inici fins al final, aconseguint els objectius marcats amb el client a través del control de la qualitat, el cost i el temps.

- Aquestes són les tres variables clàssiques a controlar en la gestió de projectes, la base de treball
principal de la gestió integral de projectes de I+R Company.

 

Transparència + Confiança

Ser transparents i generar confiança. És imprescindible col·laborar amb el client en base a això, aconseguint així un treball més àgil i eficaç.
Ens involucrem com si allò que fem fos nostre, fos propi, però amb la distància per a pensar millor que dóna el fet de ser contractats així com la major exigència que això pot comportar.
La política interna de qualitat en la gestió permet una organització eficaç i en contínua millora.

Minimitzar el risc, maximitzar la inversió

Treballar amb rigor i professionalitat és la garantia del resultat final. Treballar amb previsió i visió de futur és necessari.
Ser professionals rigorosos i tenir cura fins al més mínim detall és bàsic en la solidesa de la proposta.
Volem ser a l’avantguarda dels esdeveniments treballant amb previsió i proposant solucions. Cal tenir visió de futur per tal d’avançar amb seguretat.
Gestió Integral de Projectes, actuant des de tots els punts de vista possibles per a minimitzar el risc – previsió de situacions - i maximitzar la inversió – aportar solucions des del primer moment.
El nostre és un ampli ventall: residencial, terciari, aparcaments, hotels, apartaments de lloguer...

En tots els camps de la societat contemporània, la flexibilitat és imprescindible. La societat actual ja no és tancada, les xarxes de coneixement són l'element clau. I la característica principal d'aquestes és la seva flexibilitat. Flexibilitat per donar resposta a situacions més complexes i més diferenciades entre sí. I tot plegat, fer-ho amb la màxima rapidesa. Com més ens puguem adaptar a les necessitats dels clients, millor. I aquestes necessitats seran cada cop més variades, més complexes, de la mateixa manera que les expectatives dels clients aniran en la mateixa direcció. Polivalència és necessària, totes les persones implicades hauran de ser capaces de FER, de CREAR, d'IMAGINAR. Per a projectes reals, concrets, treballarem amb especialistes, que sempre són necessaris.