Nivell Financer / Fiscal


-Estudi d'alternatives de finançament
-Estudi de l'impacte a la rendibilitat de la inversió.
-Tractament fiscal de les operacions, amb especial atenció a la tributació indirecta, ITP/IVA
-Com afectaria la legislació vigent a les actuacions a desenvolupar

La complexitat de l'activitat rehabilitadora és tan gran que abordar-la com cal requereix un esforç, uns criteris i una professionalitat difícils d'assolir.

Valor afegit

Treballar amb rigor i professionalitat és garantia. Treballar amb previsió i visió de futur és necessari. No es tracta només de fer unes obres de millora. No es tracta només de buidar un edifici dels seus llogaters... Es tracta d'estudiar el cas i proposar actuacions que en millorin el rendiment. Aquestes actuacions es podrien dur a terme, o quedar-se com a opcions per a una operació futura, o... Ser professionals rigorosos i tenir cura fins al més mínim detall és bàsic en la solidesa de la proposta. Anar per davant dels esdeveniments i amb visió de futur és necessari per tal d'avançar amb seguretat.
Gestió Integral de la Rehabilitació d'Edificis, actuant des de tots els punts de vista possibles per a minimitzar el risc – previsió de situacions - i maximitzar la inversió – aportar solucions des del primer moment.

En tots els camps de la societat contemporània, la flexibilitat és imprescindible. La societat actual ja no és tancada, les xarxes de coneixement són l'element clau. I la característica principal d'aquestes és la seva flexibilitat. Flexibilitat per donar resposta a situacions més complexes i més diferenciades entre sí. I tot plegat, fer-ho amb la màxima rapidesa. Com més ens puguem adaptar a les necessitats dels clients, millor. I aquestes necessitats seran cada cop més variades, més complexes, de la mateixa manera que les expectatives dels clients aniran en la mateixa direcció. Polivalència és necessària, totes les persones implicades hauran de ser capaces de FER, de CREAR, d'IMAGINAR. Per a projectes reals, concrets, treballarem amb especialistes, que sempre són necessaris.

Un altre aspecte de la Rehabilitació i la seva complexitat és que sovint requereix d'una important integració de diferents processos: els aspectes jurídics, tècnics i econòmics van íntimament relacionats, amb els aspectes fiscals sobrevolant-ho tot. I això, de nou, és vàlid des de les actuacions de menor cost a les de major cost econòmic, la qual cosa n'accentua la seva particularitat.