L'equip d'IMUS Rehabilitació ha dirigit projectes complerts de Rehabilitació per tot l'estat espanyol en multitud d'emplaçaments, duent a terme tant rehabilitacions integrals com actuacions sobre els elements comuns de la finca; treballant tant en edificis catalogats com en volumetries específiques; gestionant pressupostos de totes les mides.

El nostre equip està format per professionals que lideraren projectes del grup Restaura durant la seva etapa d'actuacions més importants així com la seva expansió internacional.

Els encàrrecs desenvolupats pels professionals d'IMUS Rehabilitació han satisfet a potents grups inversors, així com a una important representació del sector bancari, essent una gestió eficient pilar important del conjunt de serveis realitzats.

El perfil de client final a què s'han prestat els serveis és el de la màxima exigència possible, ja que hem treballat en espais únics, edificis catalogats i / o prestacions d'última generació, de manera que estem preparats i hem integrat en la companyia aquest nivell d'exigència amb el producte final.