Nivell Jurídic / Gestió de Finques entesa como Gestió del sòl


-Proporcionar a l'edifici les condicions per a poder actuar sobre ell.
-Actualització de la situació ocupacional: grau d'ocupació per llogaters, tipologia de contractes de lloguer-vigència, caducitat, repercussions d'obres, tipologia de llogater...
-Propiciar pactes per a poder efectuar operacions de millora.
-Propiciar pactes per a l'adquisició o la venda de les entitats ocupades.
-Estar presents acompanyant al client fins a l'últim moment, fins a la última signatura. Ser-hi.
-Col·laboració amb destacats administradors de finques.

La complexitat de l'activitat rehabilitadora és tan gran que abordar-la com cal requereix un esforç, uns criteris i una professionalitat difícils d'assolir.

Transparència + Confiança

Ser transparents i generar confiança. És imprescindible col·laborar amb el client en base a això, si no aquest tipus de treball serà molt difícil.
Ens involucrem com si allò que fem fos nostre, fos propi, però amb la distància per a pensar millor que dóna el fet de ser contractats així com la major exigència que això pot comportar.
La política interna de qualitat en la gestió permet una organització eficaç i en contínua millora.

Treballar amb rigor i professionalitat és garantia. Treballar amb previsió i visió de futur és necessari. No es tracta només de fer unes obres de millora. No es tracta només de buidar un edifici dels seus llogaters... Es tracta d'estudiar el cas i proposar actuacions que en millorin el rendiment. Aquestes actuacions es podrien dur a terme, o quedar-se com a opcions per a una operació futura, o... Ser professionals rigorosos i tenir cura fins al més mínim detall és bàsic en la solidesa de la proposta. Anar per davant dels esdeveniments i amb visió de futur és necessari per tal d'avançar amb seguretat.
Gestió Integral de la Rehabilitació d'Edificis, actuant des de tots els punts de vista possibles per a minimitzar el risc – previsió de situacions - i maximitzar la inversió – aportar solucions des del primer moment.

Un altre aspecte de la Rehabilitació i la seva complexitat és que sovint requereix d'una important integració de diferents processos: els aspectes jurídics, tècnics i econòmics van íntimament relacionats, amb els aspectes fiscals sobrevolant-ho tot. I això, de nou, és vàlid des de les actuacions de menor cost a les de major cost econòmic, la qual cosa n'accentua la seva particularitat.