Perquè la rehabilitació és futur, perquè ens agrada el que fem i perquè sabem com fer-ho.

Per seguretat i flexibilitat.
Seguretat en els resultats a través del control del Temps - Cost - Qualitat dels projectes. Més de 150 projectes ens avalen.
Seguretat en el rigor i la professionalitat de personal altament qualificat.
Flexibilitat en l'adaptació a les necessitats del client.

Per experiència i transparència.
Experiència gràcies a una llarga trajectòria rehabilitadora.
Experiència gràcies a un profund coneixement de l'activitat promotora i de gestió de patrimoni.
Mètodes de control de gestió i d'informació al client totalment transparents.

Com a valor afegit als conceptes de T-C-Q, estem especialitzats en aportar valor al projecte:
- Quins nous plantejaments podrien millorar-lo: generar noves expectatives.
- Quines operacions es poden dur a terme per tal que l’edifici resultant millori el seu rendiment
- Quines inversions s’han de dur a terme i en quins terminis.

Fases dels Projectes:
- Estudi de la finca: urbanístic, grau i tipologia d’ocupació, constructiu, situació fiscal.
- Plantejament de la situació de l’edifici / solar i l’actuació a desenvolupar.
- Execució de l’actuació.

Temps
- Planning del projecte complert.
- Planning de l’obra.
- Establiment de fites per al control i seguiment del seu acompliment.

Cost:
- Estudis de Viabilitat del Projecte: determinació del Cost de l’Obra.
- Determinació dels agents intervinents, licitació i contractació d’aquests.
- Licitació de l’Obra, Adjudicació i Contractació de la mateixa.
- Seguiment Econòmic.
- Liquidacions parcials i definitiva de l’Obra.

Qualitat:
- Adequar el Projecte als objectius del client.
- Anàlisi dels processos constructius i materials emprats.
- Coordinació dels laboratoris de Control de Qualitat contractats als efectes.
- Posada en marxa de l’edifici: tramitació de llicències d’obertura, contractació de serveis...
- Entrega + Post-Venda

Instruments bàsics de Gestió
- Informes de seguiment.
- Actes.
- Documents pactats amb el client a l’efecte del control.